تصویری جدید از رابعه اسکویی با ظاهری جدید در فضای مجازی منتشر شده است.

رابعه اسکویی