جورجینا رودریگز این روز‌ها مشغول تمرین های جدی و تجربیات جدیدی در کشور عربستان است. نامزد آرژانتینی رونالدو درحالی که در کنار خانواده وظایف مادرانه خود را انجام می‌دهد.

جورجینا تصاویری را نیز در صفحه شخصی اینستاگرام خود در حال خوش گذرانی در کنار پسر خوانده اش منتشر کرده است.

جورجینا رودرگیز

منبع: ساعدنیوز