براساس دستورالعمل جدید سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وازرت جهاد به اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانی و صنایع بسته‌بندی چای، این وزارتخانه در نظر دارد به منظور بررسی سیستمی درخواست‌های مجوز ثبت سفارش چای در سامانه تجارت خارجی این وزارتخانه واردات چای را ملزم به استفاده از شناسه کالا کند.

این اقدام در حالی صورت گرفت که اوایل شهریور‌ماه این وزاتخانه در دستوری جدید واردات چای را منوط به خرید داخلی کرد؛ اوایل مردادماه بود که دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی واردات برنج را مشروط به خرید برنج داخلی کرده بود.

ظاهرا تمایل زیاد واردکنندگان به واردات برنج و چای خارجی موجب شده تا وزارت جهاد کشاورزی متولی این بخش چنین دستوالعملی را صادر کند. هرچند برخی از فعالان این بخش معتقدند این اقدام به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام خواهد شد، اما نکته‌ای که شاید نادیده گرفته شده افزایش قیمت چای در بازار داخلی است.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: درخواست‌های مجوز ثبت سفارش چای در سامانه متمرکز تجارت خارجی ملزم به شناسه کالا شد.

به گفته سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وازرت جهاد کشاورزی این اقدام، در راستای شفاف‌سازی و حذف گلوگاه‌های فساد، وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد برای بررسی سیستمی درخواست‌های مجوز ثبت سفارش چای در سامانه متمرکز تجارت خارجی وزارت متبوع، ثبت سفارشات چای را ملزم به استفاده از شناسه کالا کند. بر این اساس لازم است واردکنندگان نسبت به اخذ شناسه کالا در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

چااااای