شادترین کشور جهان کجاست؟

بر اساس شاخص جهانی شادترین کشورها اعلام شدند. مجله CEO World نوشت: سوئیس شادترین کشور جهان و امارات متحده عربی شادترین کشور عربی است. براساس…

 آخرین اخبار