زوجین بخوانند / واریزی ویژه تامین اجتماعی برای متاهلین

وام
بدون دیدگاه

به گزارش خبرجو24؛ زوجین بخوانند / واریزی ویژه تامین اجتماعی برای متاهلین

سازمان تامین اجتماعی، هدف از اجرای این طرح ترغیب بیمه‌شدگان به ازدواج و فرزندآوری است و میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک‌ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است.

سازمان تامین اجتماعی، هدف از اجرای این طرح ترغیب بیمه‌شدگان به ازدواج و فرزندآوری است و میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک‌ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است. یعنی جمع دریافتی مشمول کسر حق بیمه در آخرین دو سال قبل از ازدواج تقسیم بر ۲۴ می‌شود. درصورتی که عدد حاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگر عادی در تاریخ عقد باشد مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد تعدیل می‌شود

واریزی ویژه تامین اجتماعی برای متاهلین
سازمان تامین اجتماعی طرحی جالب برای زوجهایی که برای اولین بار ازدواج میکنند گذاشته است.کمک هزینه ازدواج برای زنان و مردانی که شرایط لازم را داشته باشند از سوی این سازمان پرداخت خواهد شد.

براساس اعلام معاونت فرهنگی دانشجویی، افزایــش ۲. ۵ برابــری وام ازدواج دانشــجویی، افزایـش قابـل توجـه دریافتـی دسـتیاران و کارورزان بـه ازای ازدواج و فرزنـدآوری (هـر فرزنـد ۱۰ درصـد) و انعقـاد تفاهـم نامـه بـا سـازمان تامیـن اجتماعـی بـرای شـروع بـه تحـت پوشـش قـرار گرفتـن و محاسـبه سـنوات بیمـه تامیـن اجتماعـی بـرای دانشـجویان دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی، از مهم‌ترین اقدامات این حوزه بوده است.

اهم اقدامات معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت به شرح زیر است؛

رشــد ۳۱ درصــدی تعــداد واحــد ســوییت متاهلــی در دانشــگاه و دانشــکده هــای علوم پزشکی کشور تا ابتدای سال تحصیلی جاری و ۱۰ درصــدی تخــت هــای دانشــجویی خوابگاههــای مجــردی

افزایــش کمـک هزینــه تحصیلی دریافتــی ۳۰۰ درصدی دستیاران تخصصــی بخصــوص دسـتیاران متاهـل و افزایـش کمـک هزینـه تحصیلـی دریافتـی ۲۰۰- ۳۰۰ درصـدی کارورزان و ســایر گــروه هــای دانشــجویی

افزایــش ۲. ۵ برابــری وام ازدواج دانشــجویی، افزایــش دو برابــری وام تولــد فرزنــد و افزایـش وام ودیعـه مسـکن بـه ۷۰۰ و ۶۰۰ میلیـون ریال بـرای کلان شـهر‌ها و سـایر شـهر‌ها

اعطــای وام ازدواج بــه ۱۷۰۰ نفــر از دانشــجویان و وام ودیعــه مســکن بــه ۱۴۰۰ نفــر از دانشــجویان متاهــل و وام فرزنــدآوری بــه ۳۰۰ نفــر از دانشــجویان در یکســال گذشــته

اخباراقتصاد
پربازدید
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

 آخرین اخبار

 برچسب‌های پربازدید