ولع زیاد خواننده لس آنجلسی برای بازگشت به ایران/ این استوری معین بوی بازگشت به ایران را داد !

معین خواننده سرشناس لس آنجلسی استوری را برای تبریک پیروزی تیم ملی ایران به اشتراک گذاشت.معین «خواننده مشهورِ خارج نشین» که سابقا بازگشت او به ایران خبرساز شده بود، برای پیروزی تیم ملی ایران در مقابل ژاپن، استوری تبریک به اشتراک گذاشته است.

معین