زیبایی خیره کننده زهره فکور صبور ، ستایشِ سریال دلنوازان با تاج عروس در فضای مجازی منتشر شد.