عباس غزالی هنرمند مشهور سینمای ایران که با بازی در سریال وضعیت سفید در تلویزیون دیده شد و با سریال مادرانه به اوج شهرت رسید تصویری از خود و همسر باردارش در خارج از کشور منتشر کرد، همچنین تصویری از اولین روز به دنیا آمدن فرزندش منتشر کرده است.

عباس غزالی