سارا و نیکا فرقانی اصل که از سری نخست سریال پایتخت در سال 1390 مورد توجه تماشاگران تلویزیون قرار گرفتند، اکنون تصاویری از تغییر تیپ و چهره خود در سوئد به نمایش گذاشته اند.

سارا و نیکا

سارا و نیکا

سارا و نیکا