ساره بیات در صفحه شخصی خود عکس هایی از چیدمان منزل خود منتشر کرد که فضای صمیمی خانه ساره بیات بدلیل استفاده از تابلو ها با رنگ های گرم در چیدمان، نظر کاربران را به خود جلب کرد.

دکوراسیون خانه ساره بیات

دکوراسیون خانه ساره بیات