کیک تولد فیلینگ مژده لواسانی با دیزاین اناری مورد توجه قرار گرفت.