حمید لولایی بازیگر تلویزیون متاهل بوده و در سال ۱۳۶۹ زندگی مشترک خود را آغاز کرده است.حمید لولایی دو دختر به نام های مریم و سارا دارد.

حمید لولایی

حمید لولایی