یکتا ناصر بازیگر مشهور ایرانی است. این بازیگر همسر سابق منوچهر هادی کارگردان ایرانی است. این زوج با حاشیه های فراوان از یکدیگر جداشدند و در چند وقت اخیر درگیر حاشیه های سرپرستی فرزندشان بودند.

یکتا ناصر