به بهانه تولد ریما رامین فر، دو تصویر عاشقانه از او در کنار همسر وفرزندش امیر جعفری و آیین جعفری مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

ریما رامین فر

ریما رامین فر