ریحانه پارسا که نقش لیلا شریفی را در سریال پدر بازی می کرد، تصاویری از تغییر تیپ و چهره خود در ترکیه منتشر کرده است.

ریحانه پارسا

ریحانه پارسا

ریحانه پارسا