المیرا شریفی مقدم مجری معروف صدا و سیمای ایران می باشد. او تصویر زیبایی در کنار فرزندانش منتشر کرده که برای کاربران جالب بود. همانطور که می بینید پسران خانم مجری لباس هایشان را بایکدیگر ست کرده اند. در قسمت زیر تصویر جالب از المیرا شریفی مقدم و فرزندانش امیر ارسلان و امیر ابوالفضل را قرار داده ایم.

المیرا شریفی مقدم

المیرا شریفی مقدم