مجری های تلویزیون از چهره های شناخته شده ای هستند که به واسطه اجراهای هر روزه یا اجرای یک برنامه خاص تلویزیونی از شهرت ویژه ای در میان مردم برخوردارند.

مجریان صدا وسیما

مجریان صدا وسیما

مجریان صدا وسیما

مجریان صدا وسیما

مجریان صدا وسیما

مجریان صدا وسیما

مجریان صدا وسیما